תנאי שימוש

 

 

ברוכים הבאים לאתר SHOP4BAGS.CO.IL 

 

הגלישה באתר תעשה בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. האתר מופעל על ידי חברת ספאדו ג'נסיס בע"מ.(להלן "מפעילת האתר")

הגלישה באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש המפורטים בהמשך , לרבות תנאי אספקת המוצרים,מדיניות ביטולים והחזרות ותנאי מדניות הפרטיות ללא כל הגבלה או הסתייגות.

תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת על פי שיקול בלעדי של מפעילי האתר, על כן על המשתמש חלה חובה להתעדכן ולקרוא בעיון רב את תנאי השימוש באתר טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר.

במידה והינך לא מסכים לתנאי השימוש באתר ,הינך נדרש לא לרכוש מוצרים באתר זה.

1.      כללי

1.1  האתר מהווה חנות מקוונת למכירת מוצרים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

1.2  מפעילת האתר רשאית, בכל זמן נתון, לשנות את תנאי השימוש באתר. השינוי בתנאי השימוש יחול על כל משתמש אשר גולש באתר או מבצע בו פעולה כלשהי.

1.3  הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש למפעילת האתר  ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

1.4  השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתנאי שימוש אלה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

1.5  כל משתמש באתר מצהיר כי קרא והבין את תנאי השימוש באתר ומקבלם. ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בעלי האתר.

1.6  תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר.

 

2.      ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1  כל משתמש אשר כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

2.2  המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

2.3  המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי (כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו-1986 ) ישראלי או בינלאומי תקף, המכובד בישראל ע"י חברות כרטיסי האשראי.

2.4  המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

2.5   מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל הזמנות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

 

3.      הרשמה וביצוע רכישה באמצעות האתר :

3.1   טרם ביצוע הזמנה של מוצר נדרש תחילה המשתמש לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש\כתובת דוא"ל וסיסמא ובנוסף יש להכניס פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וכלל שידרשו. כמובן כי לא חלה על המשתמש למסור את המידע האמור ומסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש.

3.2   המשתמש מצהיר כי הפרטים אותם ימסור בתהליך ההרשמה הינם אמיתיים, מלאים, מדויקים ונכונים. במידה והפרטים שימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים תהא רשאית מפעילת האתר לבטל את ההזמנה שבוצעה.

3.3  לאחר ביצוע ההזמנה ובמידה וההזמנה אושרה. ניתן יהיה לראות את ההזמנה תחת "חשבון לקוח" באתר. כמו כן ישלח אישור במייל על ביצוע ההזמנה עד 24 שעות מסיום הליך ההזמנה.

3.4   המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדואר האלקטרוני שלו , הוא מאשר משלוח הודעות על ידי מפעילת האתר בקשר לביצוע הזמנות ומצב ההזמנה. המשתמש מאשר כי ההודעות נשלחו אליו בהתאם לכל דין , לרבות חוקי התקשורת. המשתמש מצהיר כי  הוא מסכים כי משלוח הודעות מצד מפעילת האתר בקשר להזמנה שביצע באתר לרבות באמצעות דואר רגיל,דואר אלקטרוני ו/או הסלולרי.

 

4.      מדיניות פרטיות 

התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו הם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. מטרתם לפרט את האופן שבו מפעילת האתר משתמשת במידע שנמסר לה באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותם.
4.1  חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה ומסירת פרטים . במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, באופן המפורט בתנאי השימוש. ישנם שדות חובה שעל המשתמש למלא כדי להירשם לאתר. כחלק בלתי נפרד מתהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה רשאית מפעילת האתר לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

4.2 מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה

4.3 המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון, אמין ומדויק וכן כי בצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן.

4.4 המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

4.5 מפעילת האתר רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר. עם זאת מפעילת האתר לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים אחרי.

4.6 בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו למפעילת האתר והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה רשאית מפעילת האתר לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, newsletters  או מסרונים למשתמשים הכוללים מידע בדבר שירותיה, מבצעים שונים וכן מידע שיווקי ופרסומי.

4.7 המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע האמור.

4.8 האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies ) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע.

4.9 אבטחת מידע:

4.9.1 בעת שהנכם מבצעים רכישות באתר, הנכם משתמשים בפרטי כרטיס האשראי שלכם כדי לרכוש בקלות ובנוחות. על מנת להגן על תהליך זה, משתמשת מפעילת האתר בשרתים, המוגנים באמצעות תוכנת פירוול, המבטיחה זרימת מידע מבוקרת, ומונעת חדירות לתוכה. המערכת היא מערכת סגורה המגנה ומאבטחת את המשתמשים ברמה גבוהה.

4.9.2 כדי לחזק את רמת האבטחה. אופן התשלום מתבצע דרך חברת פייפאל העולמית וכל הנתונים והאחריות על פרטי כרטיס האשראי הוא עליה ו/או מי מטעמה. 

4.9.3 סליקת כרטיסי האשראי מבוצעת בהתאם לתקן בחברות האשראי.

4.9.4 על אף שמפעילת האתר נוקטת באמצעים המחמירים והמתקדמים ביותר על מנת להבטיח רמת אבטחה גבוהה של הנתונים, מפעילת האתר מבהירה, כי איננה מתחייבת שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של מפעילת האתר וכי ידוע למשתמש שמפעילת האתר  לא תשא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

4.10. מפעילת האתר תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

4.10.1 על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.

4.10.2 בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.

4.10.3 בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.

4.10.4 בכל מקרה בו תסבור מפעילת האתר, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של כל משתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.10.5  במקרה של העברת פעילות האתר לצד שלישי.

4.10.6 אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות של מפעילת האתר להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר. 

 

5.      שונות

5.1   רישומי המחשב של מפעילת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

5.2   מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, מפעילת האתר תהא רשאית להפסיק או לשנות את  הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי  שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

5.3  מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילת האתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958. 

5.4  . ברירת דין ומקום שיפוט על תנאי שימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב – יפו.

 

שעות פתיחה: א-ה : 9:30 - 18:30 , יום ו : 9:30 - 14:30

* כל המוצרים באתר ובחנות מקוריים ומיובאים ע"י חברת ספאדו ג'נסיס בע"מ הבעלים והמפעילה של האתר SHOP4BAGS המתמחה ביבוא מקביל של תיקים ומוצרי עור מארה"ב ואירופה. כל המוצרים באתר מקוריים ועברו בדיקת מקוריות במכס ישראל ומואשרים על ידה כסחורה מקורית !

יש לכם חנות ? נשמח לעבוד יחד למכירה בסיטונאות יש ליצור קשר בשעות הפעילות .

קניה נעימה 

SHOP4BAGS © 2019
script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js">